Hjem - Lions Skælskør

Menu

Medlemsforslag - skema

Klik på nedenstående link for at komme til 
"Skema til Medlemsforslag", som kan printes ud:

https://ny-skaelskoer.lions.dk/klub/skaelskoer/media/
Medlemsforslag%20-%20skema%20(1).pdf

Ethvert eksisterende klubmedlem kan fremsætte forslag til optagelse af (være sponsor for) et nyt medlem. Klubmedlemmet udfylder et særligt skema med personoplysninger på det foreslåede medlem.
Skemaet afleveres til klubbens præsident, der mailer forslaget til øvrige med-lemmer, der så har 10 dage til eventuelle indvendinger.
Hvis et Lionsmedlem anbefaler et nyt medlem og kan stå inde for hans humanitære engagement og vedkommende nyder god anseelse i lokalsamfundet, kan kun tungtvejende argumenter hindre optagelse.

Følg Lions