Hjem - Lions Skælskør

Menu

Formål og etik

Lions er en verdensomspændende organisation. Der er Lions i mere end 200 lande og der er ca. 45.000 klubber med ca. 1,4 mio. medlemmer.

Lions er en humanitær serviceorganisation, hvis motto er "We serve" eller på dansk "Vi  hjælper".

Formål:
- at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk.      Udgangspunktet er at virke for, at så mange unge som muligt får mulighed  for alsidig kontakt til andre folkeslag, kulturer og miljøer verden over.
- at fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt    medborgerskab - at være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige,  kulturelle, sociale og moralske velfærd.
- at forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse.
- at danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse dog  således, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik eller  religion.
- at opfordre personer til gennem deres medlemskab at tjene samfundet  uden personlig økonomisk vinding, at fremme effektivitet og en høj etisk  standard i handel, industri, i faglig sammenhæng, samt i offentlig og privat  virksomhed.

God Lions-etik:
- Betragt dit arbejde som et kald. Udfør det på en sådan måde, at det skaber    tillid.
- Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt. Du må betinge dig passende  belønning for din indsats, men ikke søge at vinde uretmæssige fordele.
- Køb ikke din fremgang på andres bekostning.
- Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig mod dig selv.
- Handl altid uselvisk. Opstår der tvivl om rigtigheden af din handlemåde,  optræd da mod din næste, som du ønsker, at denne skal optræde mod dig.
- Gør venskab til et mål - ikke et middel.
- Opfyld dine medborgerlige forpligtelser. Vær loyal mod dit land og dit  samfund både i ord og gerning.
- Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder.
- Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive  ned.

Følg Lions